• English

Thông tin cần biết

- Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.

- Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn bảo hiểm là 75 tuổi.

- Đóng phí linh hoạt với các định kỳ: Năm, Nửa Năm, Quý và Tháng.

- Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được chi trả khi Người đươc bảo hiểm tiếp tục sống sau 14 ngày kể từ ngày chẩn đoán.

- Khách hàng có thể tham gia sản phẩm này cùng với tất cả các sản phẩm chính hiện hành tại AIA Việt Nam (ngoại trừ 2 sản phẩm chính An Tâm Bảo Phí và An Tâm Tịnh Dưỡng).

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại đây.


Tin xem nhiều