• English

Tin thị trường

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ đạo sớm ban hành thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều ngày 10/3/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Ban Lãnh đạo NHNN cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng nhằm nắm bắt tình hình và tăng cường triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục đã báo cáo với Ban Lãnh đạo NHNN về nội dung dự thảo Thông tư quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quan điểm xây dựng dự thảo để ban hành Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các TCTD phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các TCTD và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

thong-doc-nhnn-le-minh-hung-chi-dao-ho-tro-khach-hang-anh-huong-covid-19

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ đạo Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp tiếp thu ý kiến của Ban Lãnh đạo NHNN để hoàn thiện, trình Thống đốc ký ban hành Thông tư. Thông tư mới này sẽ là cơ sở pháp lý giúp các TCTD triển khai hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch Covid-19.

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong thời gian hoàn thiện Thông tư, NHNN đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các TCTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng do dịch để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Đến nay, hệ thống các TCTD đã triển khai nhiều giải pháp trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngành Ngân hàng là một trong những ngành đi đầu trong việc chủ động đề xuất, quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, được Chính phủ, các tổ chức Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank