• English

Thông cáo báo chí phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 15/04/20141Các cổ đông về dự Đại hội nhận tài liệu

Ngày 15/04/2014, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Giang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Kienlongbank. Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Định hướng hoạt động năm 2014, và các nội dung quan trọng khác.Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18


 
Chủ tọa đoàn (hàng ngồi, từ trái qua) của Đại hội: ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Phạm Trần Duy Huyền,
ông Võ Quốc Thắng, ông Phạm Khắc Khoan, ông Bùi Thanh Hải


Cụ thể năm 2013, tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới có nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Kienlongbank đã chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động Kienlongbank phù hợp với tình hình thực tế, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, Kienlongbank đã vượt qua được nhiều khó khăn và hoàn thành kế hoạch một số chỉ tiêu quan trọng và đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả. Theo báo cáo, kết thúc năm tài chính 2013, tổng tài sản Kienlongbank là 21.372 tỷ đồng, đạt 111,69 % kế hoạch, tăng 15,02% so với năm 2012; Dư nợ cho vay được 12.129 tỷ đồng, đạt 111,83 % kế hoạch, tăng 25,25% so với năm 2012; Huy động vốn được 17.510 tỷ đồng, đạt 115,08 % kế hoạch, tăng 18,71% so với năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 393,41 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 2,47% tổng dư nợ; ROE 9,93%; ROA 1,46%; Cổ tức: 9%.Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử nhân sự bổ sung tại Đại hội

Dự báo kinh tế năm 2014 sẽ có những chuyển biến tốt hơn so với năm 2013, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn đối với hoạt động ngân hàng. Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua và duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững trong năm 2014,Kienlongbank sẽ tiếp tục phát triển hoạt động theo định hướng, chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho các doanh nghiệp. Do đó, Đại hội đã được cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của Kienlongbank trong năm 2014 như sau: Tổng tài sản 23.842 tỷ đồng; Huy động vốn 19.505 tỷ đồng; Dư nợ cho vay 13.341 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 419 tỷ đồng; Cổ tức: 9% - 10%.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Phát Minh và đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 là Ông Võ Văn Châu và Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương và 01 thành viên Ban kiểm soát là Ông Đặng Minh Quân.


Ông Nguyễn Văn Kiệt (bìa phải)– Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Châu, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Kienlongbank và ông Đặng Minh Quân được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Kienlongbank (từ trái sang phải)Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kienlongbank – tặng hoa cám ơn ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Kiên Giang –  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao cổ đông tham dự. Kienlongbank tiếp tục phấn đấu và hoạt động với định hướng chiến lược trong thời gian tới “Hoạt động an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý, mở rộng thị phần thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục phát huy lợi thế của một ngân hàng bán lẻ đa năng, trở thành thương hiệu gần gũi, đồng hành với khách hàng như thông điệp “Sẵn lòng chia sẻ” của Kienlongbank.