• English

Thông báo v/v ủy quyền quản lý số cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG.

        - Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông số 002/2012/HĐQLCĐ/LK- PNS ngày 21/12/2012 được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và Công ty Chứng Khoán Phương Nam;
Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng TMCP Kiên Long xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc ủy quyền Quản lý sổ cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long như sau:
1.       Tổ chức ủy quyền:
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
Trụ sở: 44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0773. 869950; Fax: 0773. 877538
Website: 192.168.199.40     ; Email: kienlong@192.168.199.40
2.       Tổ chức nhận ủy quyền
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
Trụ sở: Lầu 2 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8- 6255 6518; Fax: 84-8- 6255 6519
Website: chungkhoanphuongnam.com.vn; Email: info@chungkhoanphuongnam.com.vn
3.       Nội dung ủy quyền:
Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam được thay mặt Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện các công việc sau:
-          Thực hiện theo dõi danh sách cổ đông, in ấn và cung cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
-          Thu hồi các cổ phiếu hiện hành và phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Trong thời gian các cổ phiếu chưa được thu hồi để đổi thành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông thì các tờ cổ phiểu cũ vẫn có giá trị lưu hành.
-          Thực hiện quản lý chuyển nhượng cổ phần, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
-          Thực hiện phong tỏa và giải tỏa cổ phiếu, xác nhận vốn cổ phần sở hữu, cung cấp thông tin liên quan đến cổ phiếu.
-          Thực hiện các quyền khác phát sinh và khi có sự chấp thuận từ phía Ngân hàng TMCP Kiên Long. 
4.       Quy trình thực hiện:
a.       Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Miền Đông Nam Bộ (trừ TP. Hồ Chí Minh) và khu vực Miền Trung: Hồ sơ nội dung các công việc nêu tại mục 3. Nội dung ủy quyền thực hiện tại các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kiên Long trong khu vực.
b.       Đối với các khu vực khác: Hồ sơ nội dung các công việc nêu tại mục 3. Nội dung ủy quyền thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam.
5.       Để tiến hành bàn giao dữ liệu cổ đông giữa Ngân hàng Kiên Long và Công ty CP Chứng khoán Phương Nam, việc chuyển nhượng cổ phần và nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ tạm ngưng từ ngày07/01/2013 đến hết ngày 12/01/2013.
6.       Thời hạn ủy quyền:
Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2013.
7.   Địa chỉ liên hệ:
Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần và tìm hiểu các thủ tục chuyển quyền cổ đông và các thông tin có liên quan đến quyền sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long xin vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM (PNS)
Trụ sở: Lầu 2 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8- 6255 6518; Fax: 84-8- 6255 6519
Website: chungkhoanphuongnam.com.vn; Email: info@chungkhoanphuongnam.com.vn
CHI NHÁNH HÀ NỘI:
Tầng 6 - Số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐT: (84.04) 6283 3666 - Fax: (84.04) 6273 2554
Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông đối chiếu số cổ phần đang nắm giữ. Nếu có sai lệch hoặc thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0919.831.145 (Ms Quyên) để được giải đáp.
Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Trần Phát Minh