• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v thay đổi tên, địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Tân Bình thành Phòng Giao dịch Bà Chiểu

Văn bản pháp lý

- Căn cứ vào nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 của Ngâ hàng TMCP Kiên Long, về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở hoạt động Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Tân Bình;

- Căn cứ công văn số   1905/HCM-TTr3 ngày 10/7/2020 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Tân Bình.

kienlongbank-thay-doi-ten-pgd-tan-binh-thanh-pgd-ba-chieu

Thông tin cũ:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Bình.

- Địa chỉ: 603 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:  028. 38116260

bo-cao-kienlongbank-thay-doi-ten-pgd-tan-binh-thanh-pgd-ba-chieu

Thông tin mới:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Bà Chiểu.

- Địa chỉ: 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 35511191 - 028. 35511192 - Fax: 028. 35511193

Ngày hoạt động: 20/7/2020

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank