• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Tùng Thiện Vương

Văn bản pháp lý

• Căn cứ vào Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT  ngày 11/11/2019 của Ngân hàng TMCP Kiên Long, về việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và máy ATM Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tùng Thiện Vương;

• Căn cứ vào Công văn số 3205/HCM-TTr3 ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Tùng Thiện Vương.

-bo-cao-pgd-tung-thien-vuong

Thông tin cũ:

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long -  Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tùng Thiện Vương.

Địa chỉ: Số 453 đường Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: (028) 3951 6447

Thông tin mới:

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tùng Thiện Vương.

Địa chỉ: Số 344 đường Tùng Thiện Vương, Phường 13, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028. 3951 6447 - Fax: 028. 3951 6448

Ngày hoạt động: 06/01/2020 

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank