• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v thay đổi địa điểm trụ sở phòng giao dịch Tân Sơn Nhì

Văn bản pháp lý:
- Căn cứ vào nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 của Ngân hàng TMCP Kiên Long, về việc thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động và máy ATM Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn – Phòng giao dịch Tân Sơn Nhì;

- Căn cứ công văn số 2643/HCM-TTr3 ngày 31/10/2019 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì.

kienlongbank-thong-bao-thay-doi-vi-tri-pgd-tan-son-nhi

Thông tin cũ:

- Tên phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì.

- Địa chỉ: 1-1A đường Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại:  (028) 3810 3947

Thông tin mới:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhì.

- Địa chỉ: Số 65 đường Tân Sơn Nhì, Phường  Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM

- Điện thoại: 028. 3810 3947 - Fax: 028. 3810 3931

Ngày hoạt động: 4/11/2019

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank