• English

Tin Kiên Long

Thông báo v/v thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Tân Lập

Căn cứ công văn số 393/ĐAL-TTGSNH ngày 30/05/2019 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng Giao dịch Tân Lập trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Thông tin cũ:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đắk Lắk - Phong Giao dịch Tân Lập.

- Địa chỉ: 252 Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. 

- Điện thoại: 0262 387 5353 - Fax: 0262 387 5354

Thông tin mới:

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Đắk Lắk - Phong Giao dịch Tân Lập.

- Địa chỉ: Đường 10/3, thôn 2, xã Cư Êbur, Thành phố Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. 

- Điện thoại: 0262 387 5353 - Fax: 0262 387 5354

thay-doi-dia-diem-tru-so-pgd-tan-lap-kienlongbank


Đăng ký nhận tin
KienlongBank