• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Trang Thị Thanh Thúy

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là:Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồ sơ gốc số 9346/2008/GCN do UBND quận 8, TP.HCM cấp ngày 28/11/2008: thửa đất số 75; Tờ bản đồ số 18 (BDĐC); diện tích 26,8m2; mục đích sử dụng đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tọa lạc tại số: 564/9 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP.HCM; Tài sản gắn liền với đất với các đặc điểm cụ thể như sau: loại tài sản: nhà ở; diện tich sàn: 81,5 m2; cấp: 2; số tầng: 3+ lửng; tọa lạc tại số: 564/9 Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP.HCM.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Trang Thị Thanh Thúy, Lê Thị Lang

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 241/NHKL ngày 26/10/2021: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank