• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Nguyễn Ngọc Thuấn

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: BĐS theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG911050; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CS 00535; do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2017 mang tên ông Nguyễn Ngọc Thuấn.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Nguyễn Ngọc Thuấn 

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 08/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank