• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Lê Thành Công, Lê Hương Giang, Nguyễn Thị Huệ

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: BĐS theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE765727; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H2807; Số quyết định: 1794/QĐ-UBND do UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2007 mang tên bà Nguyễn Thị Huệ.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông Lê Thành Công, Bà Lê Hương Giang và Bà Nguyễn Thị Huệ.

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 20/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank