• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Lê Anh Tuấn, Vũ Thị Hiên

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD575147, số vào sổ cấp GCN:CS 02208 do sở tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 02/02/2016: thửa đất số 530 (1P); Tờ bản đồ số 04; diện tích 91,5 m2; mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; tọa lạc: phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông Lê Anh Tuấn, Bà Vũ Thị Hiên.  

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 123/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây

Kienlongbank News

Đăng ký nhận tin
KienlongBank