• English

Đấu giá tài sản

Thông báo thu giữ TSBĐ khách hàng Giang Vĩnh Thắng

Căn cứ  Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

Tài sản bảo đảm khoản vay cần thu giữ, xử lý là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 712253; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CS- SS 00839; do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2015 mang tên ông Giang Vĩnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Thửa đất số 2-2; Tờ bản đồ số 14; diện tích 840 m2; mục đích sử dụng đất: Đất để ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; tọa lạc: Thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Khách hàng/ Bên đảm bảo: Ông/Bà Giang Vĩnh Thắng, Nguyễn Thị Thu Hà

Chi tiết thông báo thu giữ TSBĐ: Số 103/NHKL ngày 12/10/2021: tại đây.

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank