• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO: Thay đổi thời gian giao dịch của các Chi nhánh/Phòng Giao dịch tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố liên quan

Tuân thủ nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; và chủ trương, chỉ đạo của UBND một số Tỉnh/Thành phố về việc áp dụng Chỉ thị hạn chế ra đường từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 hàng ngày, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân trọng thông báo:

kienlongbank-thay-doi-gio-lam-viec

Kienlongbank News


Đăng ký nhận tin
KienlongBank