• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TẶNG LỊCH XUÂN QUÝ TỴ

             Kính gửi: Toàn thể quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

            Nhân dịp Xuân Quý Tỵ, Ngân hàng TMCP Kiên Long kính tặng lịch đến toàn thể Quý cổ đông. Thời gian tặng lịch sẽ kết thúc trước Tết dương lịch năm 2013 (trước ngày 31/12/2012) tại các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.
            Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long. Hoặc:
Điện thoại: 08. 3933 3393 (Ext: 678)
Fax: 08. 3930 9139
Kính mời quý Cổ đông đến nhận lịch tại địa điểm thuận tiện nhất.
Trân trọng.
 
                                                                               VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                    (Đã ký)
 
                                                                                                Lê Bá Trực
 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank