• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TẶNG LỊCH XUÂN NHÂM THÌN

      Kính gửi: Toàn thể quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long.

            Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, Ngân hàng TMCP Kiên Long kính tặng lịch đến toàn thể Quý cổ đông. Mỗi cổ đông được tặng 01 lịch bìa + block trung và 1 lịch lò xo. Thời gian tặng lịch sẽ kết thúc trước Tết dương lịch năm 2012 (trước ngày 31/12/2011) tại các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long.
            Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các đơn vị thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long. Hoặc:
Điện thoại: 08. 3933 3393 (Ext: 678)
Fax: 08. 3930 9139
Kính mời quý Cổ đông đến nhận lịch tại địa điểm thuận tiện nhất.
Trân trọng, 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Trần Hưng Thịnh
 

 


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank