• English

Tin Kiên Long

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT I NĂM 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG.

Căn cứ Nghị quyết số: 56/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 17/10/2013,
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 như sau:
1.       Mức tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013: 5% (Năm phần trăm) x mệnh giá cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
2.       Hình thức tạm ứng: Tiền mặt.
3.       Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 45 phút ngày 22/10/2013.
4.       Thời gian tạm ứng cổ tức: Bắt đầu từ ngày 25/10/2013.
5.       Thủ tục tạm ứng cổ tức:
-         Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ chuyển tiền tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 vào tài khoản của Quý Cổ đông mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long hoặc tài khoản Quý cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức. Trường hợp Quý Cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ mở tài khoản cho Quý Cổ đông (Quý Cổ đông sẽ bổ túc hồ sơ mở tài khoản khi đến nhận cổ tức).
-         Tổng số tiền cổ tức mà Quý Cổ đông cá nhân được nhận sẽ được Ngân hàng TMCP Kiên Long khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 5% (Năm phần trăm) x Tổng số tiền cổ tức được nhận theo quy định hiện hành.
6.       Địa điểm tạm ứng cổ tức: Quý Cổ đông nhận tạm ứng cổ tức tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên toàn quốc, chi tiết các điểm giao dịch được đăng tải trên website: www.kienlongbank.com.
7.       Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
-         Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 16 - 18 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3869 950. Fax: 077 3877 539;
-         Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, P. 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3933 3393 (Số máy lẻ 626). Fax: 08 3930 9139.
Trân trọng.
                                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                 CHỦ TỊCH
                                                                                                                (Đã ký)
 
        Võ Quốc Thắng

Đăng ký nhận tin
Kienlongbank