• English

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG.

Căn cứ Quyết định số: 2360/QĐ-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 25/12/2012;
Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng TMCP Kiên Long trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012 như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 16 giờ 30 phút ngày 03/01/2013; Ngày giao dịch không hưởng quyền: từ ngày 04/01/2013;
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt I năm 2012: 5%/cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần);
3. Thời gian tạm ứng cổ tức: từ ngày 07/01/2013;
4. Thủ tục tạm ứng cổ tức:
- Ngân hàng Kiên Long sẽ chuyển tiền cổ tức đợt I năm 2012 vào tài khoản của Quý Cổ đông mở tại Ngân hàng Kiên Long hoặc tài khoản Quý cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức. Trường hợp Quý Cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng, Ngân hàng sẽ mở tài khoản cho Quý Cổ đông (Quý Cổ đông sẽ bổ túc hồ sơ mở tài khoản khi đến nhận cổ tức).
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức mà Quý Cổ đông cá nhân được nhận sẽ được Ngân hàng Kiên Long khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo luật định.
5. Địa điểm tạm ứng cổ tức: Quý Cổ đông nhận cổ tức tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên toàn quốc, chi tiết các điểm giao dịch được đăng tải trên website: www.kienlongbank.com
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
+ Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 44 Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 077 3869 950. Fax: 077 3877 539;
 + Hoặc: Ngân hàng TMCP Kiên Long. Số 78 – 80 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.  Điện thoại: 08 3933 3393 (số máy lẻ 678). Fax: 08 3930 9139.
            Trân trọng thông báo.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Trần Phát Minh