• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO SẢN PHẨM “TIỀN GỬI BẬC THANG USD”

Ngân hàng Kiên Long đưa ra sản phẩm tiết kiệm “Tiền gửi bậc thang USD”. Đối tượng tham gia chương trình này là những Khách hàng cá nhân, Tổ chức kinh tế có nhu cầu gửi tiền tại Ngân hàng Kiên Long.
Khách hàng tham gia sản phẩm “Tiền gửi bậc thang USD” ngoài lãi suất tiền gửi thông thường, Khách hàng còn được cộng thưởng lãi suất tiền gửi bậc thang USD.
Thời gian thực hiện chương trình: từ ngày 28/01/2010 cho tới khi có thông báo mới.
Lãi suất thưởng sản phẩm:
 
MỨC GỬI CHO MỖI MÓN GỬI
LÃI SUẤT THƯỞNG (%/NĂM)
Từ 5.000 đến dưới 10.000 USD
0.096
Từ 10.000 đến dưới 30.000 USD
0.102
Từ 30.000 đến dưới 50.000 USD
0.156
Từ 50.000 đến dưới 150.000 USD
0.180
Từ 150.000 USD trở lên
0.240

Đăng ký nhận tin
KienlongBank