• English

Góc báo chí

THÔNG BÁO: NGỪNG THỰC HIỆN SẢN PHẨM "TIỀN GỬI BẬC THANG"

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo:

   + Ngừng thực hiện sản phẩm "Tiền gửi bậc thang" theo thông báo số: 103/TB-NHKL ngày 25/03/2009 và 559/TB-NHKL ngày 17/11/2009

   + Lãi suất huy động tiền gửi thông thường bằng VND được áp dụng thống nhất theo thông báo số: 596/TB-NHKL ngày 04/12/2009

   + Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 14/12/2009.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯƠNG HOÀNG LƯƠNG


Đăng ký nhận tin
KienlongBank