• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 991/TB-NHKL ngày 28/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 246665, số vào sổ cấp GCN: H 01495 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 11/07/2008, cập nhật biến động ngày 12/09/2014, thửa đất số 645, 648, 647, 1213, 649, Tờ bản đồ số 2; diện tích 5.831,0 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác: 4.111,0 m2 và đất trồng cây lâu năm: 1.720,0 m2; tọa lạc: Thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 991/TB-NHKL ngày 28/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank