• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 97TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP395574 (số vào sổ cấp GCN: CH00167 31/10/2013) do UBND huyện Đầm Dơi cấp ngày 24/10/2013 đứng tên ông Đặng Tuấn Cảnh; thửa đất số 69, 82; tờ bản đồ số 6; diện tích 41.721,1 m2; mục đích sử dụng đất: đất nuôi trồng thủy sản; Thời hạn sử dụng đất: đến 2033; tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Chi tiết Thông báo số 97/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank