• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 922/TB-NHKL ngày 18/4/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 607; Tờ bản đồ: 13 tại 45/4 ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BK 431936; Số vào sổ GCN: CH00400  được UBND huyện Hóc Môn, TP.HCM cấp ngày 18/05/2012. Chủ sở hữu TSBĐ là bà Lê Thị Yến.

Chi tiết Thông báo số 922/TB-NHKL ngày 18/04/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank