• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 860/TB-NHKL ngày 27/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 672017, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH00280 do Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao cấp ngày 04/03/2013, với các đặc điểm cụ thể: thửa đất số 151, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 10817 m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng đất: 10/2033, tọa lạc ấp An Trường, xã Định An, huyện Gò Quao, Kiên Giang.

Chi tiết Thông báo số 860/TB-NHKL ngày 27/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank