• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 841/TB-NHKL ngày 27/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H429057 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: 05081QSDĐ/HR) do UBND huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Năm Căn) cấp ngày 07/01/1998 đứng tên ông Nguyễn Tiến Dũng; thửa đất số 233; tờ bản đồ số 02; diện tích 240 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài, tọa lạc tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Năm Căn), tỉnh Cà Mau. Tài sản gắn liền với đất: nhà lầu, cấp 4 (chưa được cấp quyền sở hữu).

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W174237 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: 2750QSDĐ) do UBND huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Năm Căn) cấp ngày 15/01/2003 đứng tên Hộ Nguyễn Tiến Dũng; thửa đất số 280; tờ bản đồ số 02; diện tích 269,25 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: lâu dài, tọa lạc tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Năm Căn), tỉnh Cà Mau. Tài sản gắn liền với đất: nhà trệt, cấp 4 (đã xuống cấp, chưa được quyền sở hữu).

Chi tiết Thông báo số 841/TB-NHKL ngày 27/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank