• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 824/TB-NHKL ngày 15/4/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 86 tại thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV775614, số vào sổ CS08248, do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 22/6/2020, cập nhật biến động chủ sở hữu ngày 01/7/2020. Chủ sở hữu TSBĐ là ông Lê Văn Vịnh.

Chi tiết Thông báo số 824/TB-NHKL ngày 15/04/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank