• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 792/TB-NHKL ngày 27/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 114860, số vào sổ cấp GCN: CH 00205, thửa đất số: 232, 314, tờ bản đồ số: 05, diện tích 2.993 m2 (trong đó gồm: đất trồng lúa: 993,0 m2, đất trồng cây hàng năm khác: 2.000 m2), thời hạn sử dụng đến 9/2025, tọa lạc tại thôn 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 05/4/2010, cập nhật biến động ngày 14/9/2018.

Chi tiết Thông báo số 792/TB-NHKL ngày 27/03/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank