• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 78/TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; diện tích 4560 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 545, tờ bản đồ số 04, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 075442 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 22/4/2011, tài sản đứng tên ông Lê Thanh Sang và bà Châu Cẩm Hằng.

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 7, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; diện tích 5500 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thửa đất số 544, tờ bản đồ số 04, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 075441 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 22/4/2011, tài sản đứng tên ông Lê Thanh Sang và bà Châu Cẩm Hằng.

Chi tiết Thông báo số 78/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank