• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 683/TB-NHKL ngày 22/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số bìa: CA055311, số vào sổ cấp GCN số CH02530 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc cấp ngày 17/04/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 1140, tờ bản đồ số 18, diện tích 144,0m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; địa chỉ tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là Khu phố Thanh Ba, TT. Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 683/TB-NHKL ngày 22/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank