• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 681/TB-NHKL ngày 22/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CN 015064, số vào sổ cấp GCN: CS 05302 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 07/03/2018 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 93, tờ bản đồ số: 27, diện tích 294m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; địa chỉ: Khu phố Bình Hòa, TT. Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền xi măng, mái tôn.
Chi tiết Thông báo số 681/TB-NHKL ngày 22/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank