• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 677/TB-NHKL ngày 22/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 882562, số vào sổ cấp GCN số CS12520 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 16/08/2018 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 3231, tờ bản đồ số: 2, diện tích 59,4m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, địa chỉ: Khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng là nhà 01 trệt, 02 lầu, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 677/TB-NHKL ngày 22/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank