• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 675/TB-NHKL ngày 22/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CS 667512, số vào sổ cấp GCN số CS07366 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 16/07/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 426, tờ bản đồ số: 7, diện tích 213m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: Lâu dài; địa chỉ: ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn; phía sau có 01 phần diện tích cơi nới làm nhà sau.

Chi tiết Thông báo số 675/TB-NHKL ngày 22/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank