• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 663/TB-NHKL ngày 21/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN920194 (số vào sổ cấp GCN: CS01048) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 12/12/2018 đứng tên ông Lý Minh Đoàn và bà Nguyễn Thị Trâm; thửa đất số 221; tờ bản đồ số 3; diện tích 121,5 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài, tọa lạc tại khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ, cấp IV, diện tích xây dựng: 105,7 m2, diện tích sàn: 105,7 m2

Ghi chú: Lối vào tài sản nằm trên thửa đất khác (không thuộc tài sản thế chấp tại KienlongBank)

Chi tiết Thông báo số 663/TB-NHKL ngày 21/03/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank