• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 635/TB-NHKL ngày 16/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 505; tờ bản đồ số 11; diện tích 37,7 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; địa chỉ 10/56B Bình Đông, phường 15, quận 8, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 946459 số vào sổ CH 00864 do UBND quận 8, TP.HCM cấp ngày 22/12/2010, đăng ký thay đổi ngày 14/12/2011.

- Tài sản gắn liền với đất là nhà ở, kết cấu vách gạch, mái tôn, số tầng 1, DTXD: 30.5 m2, diện tích sàn 30.5 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 946459 số vào sổ CH 00864 do UBND quận 8, TP.HCM cấp ngày 22/12/2010, đăng ký thay đổi ngày 14/12/2011.

Chi tiết Thông báo số 635/TB-NHKL ngày 16/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank