• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 634/TB-NHKL ngày 14/03/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 155301; Số vào sổ cấp GCN: 40933 do UBND huyện Hồng Dân cấp ngày 15/04/1996; thửa số: 0295, 0322, 0769; tờ bản đồ số: 04; diện tích: 16.500m2; mục đích sử dụng: Đất thổ cư (300m2); đất tôm lúa (16.200m2); thời hạn sử dụng: lâu dài; 03/04/2027, 03/04/2018; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Nguyễn Văn Giữ.

Tài sản gắn liền với đất: Tại thửa đất số 0769; tờ bản đồ số: 04 (đất thổ cư 300m2)

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn), móng, khung cột bê tông cốt thép, nền lót gạch men, vách xây tường, đòn tay cây, máy lợp tole xi măng.

+ Có 05 (năm) cây mai vàng (Ngân hàng không định giá).

Chi tiết Thông báo số 634/TB-NHKL ngày 14/03/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank