• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 609/TB-NHKL ngày 04/05/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T333726 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 06/05/2003 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 28, 29 tờ bản đồ số 10-3, tổng diện tích 580,6m2 (trong đó diện tích thửa đất số 29 là 525m2, diện tích thửa đất số 28 là 55,6m2), mục đích sử dụng: Ao (hồ) và T; tọa lạc tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất nằm trên Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 10-3 (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm Nhà 1 trệt, diện tích ước tính 32m2; kết cấu tường gạch, nền xi măng, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 609/TB-NHKL ngày 04/05/2024: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank