• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 603/TB-NHKL ngày 03/05/2024

1 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản bán đấu giá là: Toàn bộ Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà ở số BT-02-03/2022/SCTL/HĐMB ngày 19/9/2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng này (nếu có) ký kết giữa bà Trịnh Thị Son và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân La thuộc dự án Nhà ở thấp tầng có địa chỉ tại ô đất TT6-2 thuộc quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quy mô nhà ở theo Hợp đồng mua bán nêu trên như sau:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 518.51 m2

+ Tổng diện tích sử dụng đất: 315 m2 trong đó

+ Mục đích sử dụng đất: Xây dựng nhà ở

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Trúng đấu giá quyền sử dụng đất)

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 18/2/2019, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài.

Chi tiết Thông báo số 603/TB-NHKL ngày 03/05/2024: tại đây.

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank