• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 601/TB-NHKL ngày 03/05/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số BĐ 077615, số vào sổ cấp GCN số CH00383 do UBND huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ cấp ngày 27/07/2011 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 140, 29 tờ bản đồ số 3, tổng diện tích 4970 m2, mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước, thời hạn sử dụng đến 15/10/2033; tọa lạc tại ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.

Chi tiết Thông báo số 601/TB-NHKL ngày 03/05/2024: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank