• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 52/TB-NHKL ngày 09/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số bìa: CS 255707, số vào sổ GCN số CS06048 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 26/06/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 4235; Tờ bản đồ số 2; Diện tích 505m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Địa chỉ tại Ấp 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 03 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 52/TB-NHKL ngày 09/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank