• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 47/TB-NHKL ngày 09/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số bìa: CP 420008, số vào sổ GCN số CS13248 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 07/12/2018 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 395; Tờ bản đồ số 23; Diện tích 88m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Địa chỉ tại ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An (nay là Khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An).

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 02 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 47/TB-NHKL ngày 09/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank