• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 412/TB-NHKL ngày 25/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 330869, số vào sổ cấp GCN 1178 QSDĐ/HTH do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 11/07/2000 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 2, diện tích 674,4 m2, mục đích sử dụng: đất vườn; tọa lạc tại thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất: Trên đất có 01 nhà tạm mái tôn sử dụng để đồ, căn nhà phù hợp tháo dỡ, xây dựng mới nên Ngân hàng không định giá.

Chi tiết Thông báo số 412/TB-NHKL ngày 25/02/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank