• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 408/TB-NHKL ngày 24/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 321357, số vào sổ cấp GCN H02443 do UBND huyện Ninh Hòa (nay là Thị trấn Ninh Hòa) cấp ngày 23/04/2008 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 824, tờ bản đồ số 2, diện tích 120 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn 50 m2, đất trồng cây lâu năm 70 m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm tháng 12/2047, tọa lạc tại TDP Mỹ Chánh, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Chi tiết Thông báo số 408/TB-NHKL ngày 24/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank