• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3991/TB-NHKL ngày 20/12/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất số: Số: BĐ 946468; Số vào sổ cấp GCN: CH00651 do UBND Thành phố Quy Nhơn cấp ngày 22/03/2011, cập nhập thay đổi chủ sở hữu ngày 07/04/2011, thửa đất số 117A, TBĐ 53, diện tích: 57,8m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại Đô Thị; tọa lạc: Tổ 21, Khu vực 4, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Chủ sở hữu:  ông Phạm Long Sang - bà Phan Thị Ái Mỹ. 

+ Tài sản gắn liền với đất : Loại tài sản: Nhà cấp 4 – 01 tầng, diện tích xây dựng: 57,8m2, diện tích sàn: 57,8m2, kết cấu: tường gạch, mái toel.

Chi tiết Thông báo số 3991/TB-NHKL ngày 20/12/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank