• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3988/TB-NHKL ngày 20/12/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 23; tờ bản đồ số: 58; diện tích: 16.713 m²; hình thức sử dụng: riêng: 16.713 m², chung – không; địa chỉ: thôn 2, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 848249; số vào sổ cấp GCN: CH 01317 do UBND huyện Đắk Mil cấp ngày 04/7/2013.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà ở cấp 4, diện tích 60m², kết cấu tường gạch mái ngói, khung đỡ mái bằng gỗ, nền xi măng, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 bếp.

+ Cây trồng trên đất: Cây bơ ghép (năm thứ 4) 50 cây, cây sầu riêng thường (trồng năm 2010) 6 cây, cây sầu riêng thái (năm 4) 100 cây, cây tiêu trụ sống (trồng năm 2016) 320 cây, cây mít thái (năm 3) 13 cây, cây măng cầu (năm 4) 2 cây, cây mai vàng (năm 2) 230 cây, cây chanh dây (năm 1) 280 cây, cây xoài (năm thứ 3), cây đu đủ 4 cây (năm thứ 2), cây nhãn ghép (năm thứ 3) 5 cây, cà phê kinh doanh (trồng năm 2006) 320 cây, chôm chôm (năm 4) 2 cây, chanh thường (năm 4) 2 cây.

+ 01 giếng đào đường kính 1m, sâu 9m

Chi tiết Thông báo số 3988/TB-NHKL ngày 20/12/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank