• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3777/TB-NHKL ngày 27/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Quyền sử dụng đất thửa đất số 16, tờ bản đồ số 106, diện tích: 9.094 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng: đất trồng cây lâu năm đến tháng 12/2055 tọa lạc tại địa chỉ thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 021597, số vào sổ cấp GCN: CS 03634, do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận cấp ngày 15/08/2016, cập nhật biến động ngày 22/08/2018.

+ Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận): theo hiện trạng thực tế, gồm nhà ở riêng lẻ diện tích ước tính khoảng 68,22 m2 và khoảng 1000 trụ thanh long ruột trắng.
Chi tiết Thông báo số 3777/TB-NHKL ngày 27/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank