• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3732/TB-NHKL ngày 21/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE104365, số vào sổ cấp GCN: CH00284 do UBND huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 11/07/2011: thửa đất số 1027; Tờ bản đồ số 04; diện tích 500 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất lâu dài; tọa lạc Thôn Nhị Dinh 3, Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

- Tài sản gắn liền với đất: Loại tài sản: Nhà ở riêng lẻ; diện tích xây dựng: 140 m2;  diện tích sử dụng: 140 m2; kết cấu: nhà cấp 4, 1 tầng, tường gạch, nền gạch men, mái tôn; tọa lạc: Thôn Nhị Dinh 3, Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chi tiết Thông báo số 3732/TB-NHKL ngày 21/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank