• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3713/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 084565; số vào sổ cấp GCN H 01483 do UBND huyện Đông Hải cấp ngày 05/11/2007; thửa số: 424; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 40.788,5m2; mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản;  thời hạn sử dụng: 01/06/2016; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Long Phú, xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Phan Văn Nhanh và bà Nguyễn Thị Sương.

Tài sản gắn liền với đất: Ngân hàng không định giá gồm có:

+ Có 01 (một) cống xi măng bằng bê tông cốt thép.

+ Có 01 (một) chồi lá đã củ, cây gỗ địa phương.

Chi tiết Thông báo số 3713/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank