• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3685/TB-NHKL ngày 15/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Xe tải có cần cẩu; nhãn hiệu: THACO; màu sơn: xanh; số chỗ ngồi: 3 chỗ; số máy: HC512163WA12; số khung: 09PSBC081691; số loại: AUMAN82; dung tích: 2990 cm3; biển số đăng ký: 86C-138.38; theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 028782 do Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bình Thuận cấp ngày 03/06/2020. Tình trạng: Xe đã qua sử dụng.

Chi tiết Thông báo số 3685/TB-NHKL ngày 15/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank