• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3676/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 121934; số vào sổ cấp GCN H 01048 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 355; tờ bản đồ số: 11; diện tích: 27.917,2m2; mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản;  thời hạn sử dụng: 26/12/2022; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Phước Ninh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đặng Văn Thiện và bà Huỳnh Thị Em.

Chi tiết Thông báo số 3676/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank