• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3674/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 583150; số vào sổ cấp GCN CS 05899 ; do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 17/05/2018; thửa số: 97; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 7.865,5m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 20/10/2066; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Lý Văn Bảy và bà Đoàn Thị Xiếu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 583151; số vào sổ cấp GCN CS 05800 ; do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 17/05/2018; thửa số: 1045; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 3.375,3m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 20/10/2066; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Lý Văn Bảy và bà Đoàn Thị Xiếu.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

Chi tiết Thông báo số 3674/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank